Boinfo, så fungerar det

__________________________________________________________________________________

Allmänna utrymmen
Andrahandsuthyrning
Autogiro
Bilparkering
Betalning av hyra
Bostadskö
El/uppvärmning
Ett välskött hem
Felanmälan
Flytta in
Flytta ut

Hemförsäkring
Husdjur
Hänsyn och omtanke
Kabel TV/Internet
Motorvärmare
Möbler
Nycklar
Rökning förbjuden
Sopsortering
Trygg och säker

__________________________________________________________________________________ 

 

Allmänna utrymmen

Städning
Städning av trapphus utförs av städfirma.


Trapphus
Förvara inte saker i trapphus. Tänk på brandfaran och att du genom att placera saker där hindrar utrymningsvägarna vid en eventuell brand i din bostad.

Placera inte din cykel framför entrén. Den skall hållas fri så att utryckningsfordon och räddningspersonal kommer fram. Tänk på att det är många som bor i ditt hus.

Det är inte tillåtet att röka i de gemensamma utrymmena.

För att undvika att obehöriga vistas i trapphusen så tänk på att inte ställa upp portar och dörrar. Stängda och låsta dörrar minskar risken för stöld och skadegörelse.


Tvättstugor
För att det skall fungera i tvättstugan gäller det att tvättiderna respekteras. Som exempel kan nämnas att om tvättid är bokad kl 16-20 så är den bokad. Exempel: Om du slutar jobbet lite senare och skall tvätta när du kommer hem så har ingen annan rätt att börja tvätta utan att först kolla med dig att det är OK! Det är också användarens skyldighet att städa tvättstugan samt tömma eventuellt filter efter varje användning. För allas trivsel, kom ihåg att lämna tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den!


Bastu
Du bokar bastun på bokningslista uppsatt i anslutning till bastun. Användaren städar bastun efter varje användningstillfälle. För allas trivsel, kom ihåg att lämna bastun i samma skick som du själv vill finna den!

För mer information, klicka här.
 

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska arbeta eller studera på annan ort.

Andrahands-hyresgästen måste vara student vid Luleå tekniska universitet.

För att hyra ut i andra hand måste du Studentbostäder i No skritfliga godkännande. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd.

Handläggningstiden är 1-2 månader.

Ladda ner ansökan om tillstånd att hyra ut i andra hand på www.sbsstudent.se

Underskriven ansökan ska sedan kompletteras med en kopia på det upprättade andrahands-kontraktet.

För mer information, klicka här.

______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Autogiro

Att betala hyran med autogiro är enkelt och kostnadsfritt. Hyresbeloppet dras från ditt konto varje månad på förfallodagen vilket säkerställer att hyran alltid betalas i rätt tid.

Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas måste du se till att betalning sker på annat sätt.

Du kan ansöka om att betala med autogiro via din bank.  

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Bilparkering

Parkering söker du hos Aimo Park. För mer information klicka här.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Betalning av hyran

Du hittar din hyresavi på www.sbsstudent.se när du loggar in i Mina sidor. Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senas till den fakturan angivet förfallodatum som vanligtvis är den sista vardagen i varje månadsskifte. Om du inte fått någon avi hör av dig till info@sbsstudent.se. För även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran.

För mer information, klicka här.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __
 

Bostadskö

Registrering
För att söka bostad måste du först registrera dig. Det gör du genom att klicka på "Registrera dig" högst upp på sidan. Kontrollera att du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter korrekt. Studentbostadsservice förmedlar endast lägenheter till studenter men det går att ställa sig i bostadskö även innan du har blivit antagen.

Köstatus
Det finns tre olika sorters köstatus:

 • Jag är antagen - Den här statusen betyder att du är antagen till en utbildning och aktivt söker bostad just nu. Det går bra att använda denna status även innan man blivit antagen, så länge du har möjlighet att intyga att du sökt en utbildning vid Luleå tekniska universitet. 
 • Ej antagen - Den här statusen betyder att du står i bostadskö men inte är antagen och därför inte kan bli tilldelad en lägenhet
 • Vilande, jag söker ej bostad just nu - Den här statusen betyder att du är antagen men inte söker bostad just nu utan endast vill behålla din plats i kön tills dess att du aktivt vill söka bostad igen

Förmedling av lägenhet
Lediga lägenheter publicerat på vår hemsida under fliken Lediga lägenheter. De lägenheter som blir lediga kommer att finnas på vår hemsida för intresseanmälan under en begränsad tid. Detta innebär att Ni måste själva vara aktiva i ert bostadssökande.

Om man är intresserad av en ledig lägenhet måste man skicka en intresseanmälan via hemsidan, för att skicka en intresseanmälan måste man vara inloggad på din sida och ha statusen "Jag är antagen".

När tiden för intresseanmälan stängts kommer ett erbjudande att skickas till de 5 studenter som har längst kötid. Detta erbjudande skickas till den mail som man har i sin profil på vår hemsida och det är mycket viktigt att man håller koll på sin mail då vissa mailkonton sorterar företagsmail till tex unwanted, kampanjer eller skräppost.

Man kan göra obegränsat antal intresseanmälningar samtidigt, men man kan bara få tre (3) st erbjudanden på samma gång. Om man är nr 1 på flera erbjudanden så kan man endast tacka ja på ett (1) erbjudande.

Man kan ta bort sin intresseanmälan så länge anmälan är öppen.

När du blivit erbjuden en bostad har du max fem (5) dagar på dig att svara på erbjudandet (exakt tid för dig framgår i ditt erbjudande).

När du har svarat ja beställer vi ett hyresavtal till dig. Hyresavtalet skickas sedan till dig via mail för signering via BankID. Om du inte har BankID, vänligen meddela oss detta så får du istället ett kontrakt som signeras digitalt. 

Vid tilldelning av lägenhet avregistreras du från bostadskön. Vill du fortfarande stå i bostadskö måste du logga in på din profil och välja status. Din kötid startar igen från det datum du gör detta. 

Förnya din plats i kön
För att behålla din kötid i vår bostadskö måste du logga in minst en (1) gång per år i din profil. 

Avregistrering från bostadskön
Avregistrering från bostadskön betyder att du tappar din plats i kön och därmed även all din kötid. Då måste du, precis som om du glömmer att förnya din plats i kön, logga in på din sida igen och din nya kötid blir då från det datumet. Avregistrering från bostadskön sker:

 • Om sökande inte svarar inom utsatt tid på ett lägenhetserbjudande
 • Efter det att en sökande tackat ja till en erbjuden lägenhet och fått den.
 • Efter sex (6) lägenhetserbjudanden som sökande tackat nej till
 • Om man inte loggat in i sin profil under en period på 12 månader

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


El/Uppvärmning

Huruvida el och uppvärmning ingår i hyran eller ej finns konstaterat i ditt hyreskontrakt. 

För mer information, klicka här.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Ett välskött hem

Det finns många saker som du kan göra själv i din bostad. Här nedan finns några praktiska råd. Där står också vad du alltid ska göra själv, som att byta lampor etc. Om du är osäker kan du alltid fråga din fastighetsskötare.

Rengöring i köket

Rengör spisen - rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa.

Skruva beslag - Om beslagen på köksluckor, kökslådor och garderober känns lösa åtgärdar du det enkelt själv genom att dra åt skruvarna på insidan med en skruvmejsel.

Kylskåp och frys - var rädd om bruksanvisningen för vitvarorna. De innehåller bra råd om skötsel och felsökning. Läs bruksanvisningarna när du flyttar in och lämna kvar dem när du flyttar så att nästa hyresgäst får dem. Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt all is tina av sig själv - använd inga vassa föremål för att ta bort den. Samla upp smältvatten i en balja.

Rengöring av köksfläkten - rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden. Diska det i varmt vatten med ett milt diskmedel eller använd diskmaskinen. Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska och allt matos sprids i lägenheten. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum så fungerar ventilationen bättre.


Övriga lägenheten

Kontrollera och gör rent ventilerna
Ventilerna måste hållas rena. Använd en vanlig smal målarpensel eller elementpensel vid rengöring. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum. Tilluftsventilerna är placerade vid taket eller bakom elementen. Tilluftsventiler är fast inställda och får inte ändras, för då kommer ventilationssystemet inte att fungera som det ska.

Du kan lossa ventilerna på två sätt:

 • Genom att vrida dem motsols och dra ut dem
 • Genom att dra dem rakt ut

Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd. Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går.

Byta lampor och lysrör - Lampor och lysrör är förbrukningsvaror som du själv ska byta. Trasiga lysrör byter du genom att vrida lysröret ett kvarts varv. Kom ihåg att även byta glimtändare när du byter lysrör. Ta med lysröret och glimtändaren till affären, så du är säker på att få nya som passar.

Dessutom tar affären hand om de uttjänta sakerna.

Byta proppar och andra elinstallationer - Lägenheterna finns  säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge.

Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Hemförsäkringen gäller inte om det börjar brinna på grund av en felaktig installation. Du får själv byta lampor och lysrör, vägguttag, strömbrytare samt ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen. Elutrustning som används utomhus, exempelvis balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare.

Installera disk- eller tvättmaskin - Har din bostad inget av detta är bostaden inte förberedd för det och då kan det inte erbjudas. Du får då inte heller installera detta då det kan skada bostaden och fastigheten. Skulle du ändå installera detta och det leder till en skada kommer det fulla beloppet att åtgärda detta debiteras dig som hyresgäst.

Rensa diskbänk och vattenlås - På de flesta diskbänkar finns en skruv på silen. Genom att skruva bort silen kan du komma åt att rensa bort föremål som hamnat där. Passa även på att skrubba rent med en borste. Om ett vattenlås har plockats isär för rengöring, var mycket noga med att kontrollera tätheten när det monterats ihop. Spola rikligt med vatten och kontrollera att det är helt tätt i samtliga gängor. Det är mycket viktigt att det är tätt på undersidan av diskbänken! Rensa i avloppet - om du får stopp i avloppet, försök att lossa det avfall som sitter i vägen. Går inte det så måste du snarast anmäla felet till din fastighetsskötare. Ta, med jämna mellanrum, bort hår och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho för att undvika att avloppet täpps till. Använd aldrig kemiska preparat som till exempel lut för att rengöra avloppet!

Rengör golvbrunnen - I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp och dålig lukt.

Rengör golvbrunnen på följande sätt:
Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd.
Spola brunnen med handduschen och torka av.
Sätt fast gallret igen.

Om toaletten rinner - Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det fortsätter att rinna ska du anmäla felet till fastighetsskötaren, för att förhindra att många liter vatten rinner iväg i onödan.

För mer information, klicka här.

Gör det själv - tips, klicka här.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Felanmälan

Innan du anmäler fel i lägenheten kan du själv kontrollera följande:

Strömlöst?
Kontrollera säkringarna i säkringsskåpet.

Kyl- eller frys eller spis ur funktion?
Kontrollera att stickproppen sitter ordentligt fast i eluttaget. Ha gärna produkt- och modellnummer i beredskap när du ringer oss. Det gör det lättare för oss att snabbt åtgärda felet. Uppgifterna finns ofta angivna på en skylt inne i kylen eller frysen samt på baksidan av spisen.

Trasiga glödlampor?
Lysrör, glimtändare och glödlampor (även i kyl, frys och spis) är förbrukningsmaterial och byts av hyresgästen själv.

Problem i ett avlopp?
Avloppsstopp i handfatet eller under badkaret är ofta lätt att åtgärda och ska i första hand rensas av hyresgästen.

För mer information, klicka här

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Flytta in

Tillträde
Du har tillträde till lägenheten tidigast från klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla.

Om detta är en lördag, söndag eller helgdag är det inflyttning kl 12.00 första vardagen därefter.

Du skall ha med giltig legitimation vid nyckeluthämtning. Hyran ska vara betald innan du hämtar nycklarna.

Om du behöver skicka ett ombud som kvitterar ut nycklarna till dig skall en fullmakt mailas till info@studentbostadsservice.se med följande information

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Ditt telefonnummer
 • Till vilken adress du skall flytta
 • Namn på fullmaktinnehavaren
 • Personnummer på fullmaktsinnehavaren
 • Telefonnummer till fullmaktsinnehavaren

Både du och fullmaktsinnehavaren kommer sedan att få en nyckelkvittens skickade till er som ska signeras digitalt av er båda två innan nycklarna kan hämtas. 

Tidigare inflytt
När du får erbjudande om bostad får du kontaktuppgifter till den nuvarande hyresgästen. Om det finns möjlighet för den nuvarande hyresgästen att du kan flytta in tidigare, så kan ni fylla i en fullmakt mellan er som sedan skickas till oss (fullmakt som PDF hittar du här). Observera att fullmakten måste komma till oss från den nuvarande hyresgästen, och inte från dig som ny hyresgäst. Du som ny hyresgäst är sedan välkommen till oss för att hämta ut nycklarna från och med det datum som står på fullmakten. Notera att nycklarna måste inkomma till oss på Studentbostadsservice, och sedan lämnas ut till dig som ny hyresgäst. Nycklarna får alltså inte gå mellan den gamla och den nya hyresgästen utan att först ha passerat hos oss. Notera även att den nuvarande hyresgästen måste behålla sin hemförsäkring fram till dess att dennes bostadskontrakt löpt ut. Du som ny hyresgäst behöver teckna hemförsäkring från det datum du hämtar dina nycklar.

Besiktning
Besiktning av lägenheten sker i samband med avflyttning. Det är den utflyttande hyresgästen som bokar besiktningen med fastighetsägaren. Du får en kopia av besiktningsprotokollet.

För mer information, klicka här.

___________________________________________________________ Längst upp på sidan __


Flytta ut

Utflyttning
Du skall lämna lägenheten senast klockan 11.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen första vardagen därefter. Lägenheten skall lämnas väl städad och rengjord.

Städning
Du som avflyttande hyresgäst har ansvar för att en ordentligt utförd städning är gjord efter avflyttning. Den inflyttande hyresgästen har rätt att flytta in i en välstädad lägenhet och skall kontakta oss om han eller hon finner sin nya lägenhet ostädad. Det finns flera städfirmor som utför flyttstädningar på beställning.

Besiktning
När du sagt upp din lägenhet ringer du vår fastighetsskötare i god tid för att boka in en tid för besiktning. Den avflyttande hyresgästen eller dennes ombud skall vara närvarande vid besiktningen.

Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage, blir du ersättningsskyldig för. Om städningen inte godkänns av besiktningsmannen, blir du ersättningsskyldig för den kostnad Studentbostäder i Norden AB får för att anlita en städfirma.

Nycklar
I samband med avflyttningen ska du lämna igen samtliga nycklar till lägenheten. Du lämnar även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till postbox, förråd, tvättstuga och port.

Nycklarna lämnas till Studentbostadsservice efter genomförd besiktning.

Om inte nycklarna lämnas in i rätt tid eller om du tappat en nyckel blir du skyldig att betala kostnaden för att byta lås.

 

Uppsägning

All uppsägning sker digitalt. För att säga upp din lägenhet, samt hitta mer information om utflyttning, klicka här för att komma till Studentbostäder i Norden AB. 

Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden för att vara giltig.

Från och med den 2022-07-15 är uppsägningstiden tre (3) månader oavsett om du har 12-eller 10-månaders hyra. Kontrakt signerade innan detta datum har tre (3) kalendermånader om du har 12-månaders hyra och två (2) kalendermånader om du har 10-månaders hyra enligt Hyreslagen. 

Det gällande hyreskontraktet kan sägas upp från den sista i varje månad med hyreskontraktets gällande uppsägningstid dvs 2 eller 3 kalendermånader.

Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänka hyresgäst.

Uppsägningstid på förråd är två eller tre (2 eller 3) kalendermånader.
 

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Hemförsäkring

Våra hyresgäster måste ha en gällande hemförsäkring med ansvar.

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Se till att ha ett bra försäkringsskydd.

Kontakta ditt försäkringsbolag.

Hemförsäkringen täcker skador och värden, exempelvis vid inbrott och brand. Försäkringen kan också täcka kostnader om det inträffar saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. 

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Husdjur

Det är inte tillåtet att ha husdjur i möblerad boendet eller i de gemensamma utrymmena.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Hänsyn och omtanke

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att du har människor omkring dig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse.

Du har rätt till lugn och ro
Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor, andra börjar dagen tidigt. För att alla hyresgäster ska fungera tillsammans och trivas bra, krävs alltså att man tar hänsyn till varandra - både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen. Blir du störd, så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen ändå inte upphör att störa dig, kontakta din fastighetsskötare.

Securitas, jour vid störning och akuta ärenden. Telefon: 010-470 53 65.

Exempel på störningar kan vara:

 • Någon spelar musik på mycket hög volym.
 • En hund skäller högt och länge.
 • Någon duschar eller tappar vatten mitt i natten.
 • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.
 • Någon använder tvättmaskin nattetid.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande. Nattetid bör du ta extra hänsyn så att grannarna inte blir störda.

En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om, men är extra angeläget från 22 på kvällen till 8 på morgonen, eftersom man ska kunna sova ostört.

Parabol
Vill du sätta upp en parabolantenn måste du vända dig till fastighetsskötaren först, för att få tillstånd och instruktioner.

Gemensamma utrymmen - delat ansvar
Det finns en hel del gemensamma lokaler i ett bostadsområde.

Därför är det bra med gemensamma regler:

 • Rökförbud råder i alla lägenheter och gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv.
 • Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt de anvisningar som finns. Grovsopor ska lämnas till Återvinningsstationen.

Tvättstugan
Tvättstugan en viktig plats för alla. Försök därför att hålla rent och snyggt där. Anmäl omgående till fastighetsskötaren om något inte fungerar, respektera de tider som är bokade av andra, och använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna.

 • Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar.
 • Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning.
 • Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är att en bh-bygel har lossnat och fastnat i tvättmaskinen.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __

Internet

Bredband ingår i hyran. 

 

 

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Motorvärmare

Porsön
Parkering kan ske på fria p-platser samt på p-platser med eluttag. P-platser med eluttag finns att hyra. 

Motorvärmaruttagen har timer som du måste ställa in för att den skall fungera.

För mer information, klicka här.
 

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Möbler

Vänortsvägen: 2 - 134

De studentlägenheter som är möblerade innehåller följande:

• Säng med madrass och madrasskydd 90 cm
• Sängbord
• Sänglampa
• Skrivbord
• Skrivbordsstol
• Hurts
• Bokhylla
• Skrivbordslampa
• Köksbord
• Stolar 4 st
• Kökslampa
• Fåtölj
• Avlastningsbord
• Hallampa
• Gardiner

Vänortsvägen 136-138
 

 • Säng med madrass och madrasskydd
 • Köksbord
 • Stolar 2 st
 • Gardiner
 • Golvlampa
 • Takplafond
 • Duschdraperi

Klintvägen:

De studentlägenheter som är möblerade innehåller följande:

• Dagbädd med madrass och madrasskydd 90 cm
• Sänglådor 2 st
• Golvlampa
• Skrivbord
• Skrivbordsstol
• Skrivbordslampa
• Vägghylla
• Köksbord
• Stolar 2 st
• Kökslampa
• Gardiner
 

Laboratorievägen:

De studentlägenheter som är möblerade innehåller följande:

Kompletta:
• Resår- och bäddmadrass med madrasskydd 90 cm
• Sänglådor 2 st
• Golvlampa
• Matbord med 2 stolar
• Pall
• Rullgardin i båda fönstren
• Sittdyna till platsbyggd sittplats
• Spegel
 

1:a 23,6 m2:
• Dagbädd med madrass och madrasskydd 90 cm
• Sänglådor 2 st
• Skrivbordsstol
• Skrivbordslampa
• Golvlampa
• Matbord med 2 stolar
• Takplafond
• Gardinstång + gardiner
• Rullgardin i köksfönster på hörnlägenhet
 

1:a 24,3 m2:
• Dagbädd med madrass och madrasskydd 90 cm
• Sänglådor 2 st
• Skrivbord
• Skrivbordsstol
• Skrivbordslampa
• Golvlampa
• Matbord med 2 stolar
• Takplafond
• Gardinstång + gardiner
• Rullgardin i köksfönster på hörnlägenhet

1:a 26,6 m2:
• Dagbädd med madrass och madrasskydd 90 cm
• Sänglådor 2 st
• Skrivbord
• Skrivbordsstol
• Skrivbordslampa
• Hurts
• Bokhylla på konsoller med 3 hyllplan
• Golvlampa
• Matbord med 4 stolar
• Taklampa
• Gardinstång + gardiner
• Rullgardin i köksfönster på hörnlägenhet

 

OBS!

Om man inte vill ha de möblerna som bostaden är möblerad med då är man själv skyldig att förvara dem på ett säkert sätt och återställa dem till lägenheten när man flyttar ut.
 

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Nycklar

Vid inflyttningen får du två orginalnycklar till lägenheten och ibland även extra nycklar till port, tvättstuga, mm. Lägenhetsnycklarna är alltid stämplade med samma nummer. Kontrollera att du fått samma nummer på alla nycklarna och att antalet stämmer. Om du blir utlåst ring vår fastighetsjour. Vid upplåsning tillkommer en kostnad.

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Du lämnar även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till postbox, förråd, tvättstuga och port.

Nyhet från och med 180501: Nycklarna lämnas till Studentbostaedsservice efter genomförd besiktning tillsammans med besiktningsprotokollet.

Om inte nycklarna lämnas in i rätt tid eller om du tappat bort nycklarna äger hyresvärden rätt att debitera en avgift med ett belopp motsvarande 3000 SEK.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Rökning förbjuden

Det är inte tillåtet att röka i boendet eller i de gemensamma utrymmena, ej heller i trapphus eller korridorer.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Sopsortering

Vi har källsortering i våra fastigheter.

Vi har behållare för:

 • Komposterbart avfall
 • Brännbart avfall
 • Restavfall
 • Glas
 • Tidningar (ej kuvert eller post-it-lappar som sorteras som Brännbart avfall)
 • Pappersförpackningar
 • Metall

Behållarna står placerade i sophuset som ligger i anslutning till bostadsområdet.

Övrigt avfall, så som exempelvis wellpapp och farligt avfall, ska sorteras och lämnas i närmaste återvinningsstation.

Det är av största vikt att alla sköter sorteringen rätt.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __


Trygg och säker

En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta.

Ett hem där du känner dig trygg och säker
Det är en rättighet att kunna känna sig trygg och säker i både bostad och bostadsområde. Men ansvaret för säkerheten är delat.  Fastighetsägaren ser till att exempelvis lås och lampor fungerar - utomhus och även i din lägenhet, när det gäller viss fast utrustning. Du som hyresgäst måste följa de regler som gäller för säkerheten och i övrigt vara allmänt aktsam om bostaden.

Hemförsäkringen ger ett bra skydd
Ibland är olyckan framme, och då behöver du ha ett bra skydd för din egendom. Bostadsföretaget täcker bara skador på själva byggnaden - inte dina personliga ägodelar. Därför är en hemförsäkring ett bra skydd för dig och ditt hem. Du måste dock själv stå för en del av kostnaden vid en skada - den så kallade självrisken. Hemförsäkringen gäller oftast om du blir bestulen, men kravet är att du har sett till dina ägodelar ordentligt. Därför är det viktigt att du håller bostaden ordenligt låst och inte förvarar stöldbegärlig egendom i källare, på vind eller i bilen.

Brandsäkerhet
En brandvarnare är en billig hemförsäkring. Det finns brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Den tillhör fastigheten och får inte tas med när du flyttar. Om det inte finns någon brandvarnare i lägenheten när du flyttar in vill vi att du tar kontakt med fastighetsskötaren så att du får en brandvarnare installerad. Ungefär en månad innan batteriet tar slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar. Brandvarnaren fungerar som vanligt under denna tid, men byt batteri snarast.

Så här sköter du brandvarnaren:
Prova den regelbundet, förslagsvis en gång i månaden.
Rengör den regelbundet med en lätt fuktad trasa eller genom att dammsuga den.
Byt batteri så snart det behövs.

Anlita expertis vid elinstallationer
Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person som inte är behörig elektriker. En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper.

Fria ytor i trapphus och entré
När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram. Därför måste barnvagnar, skidor, leksaker eller cyklar ställas på anvisade platser eller i lägenheten.

Håll koll på dina nycklar!
Vid inflyttning får du ett antal nycklar till exempelvis lägenhet, port och tvättstuga. Fastighetsägaren har huvudnyckel som passar till lägenheten. Om vi behöver tillträde till din lägenhet får du först godkänna att huvudnyckeln används. Dina nycklar är värdeföremål som inte får komma i orätta händer. Därför är det viktigt att du lämnar tillbaka samtliga nycklar när du flyttar. Alla nycklar skall återlämnas, även de kopior som du eventuellt har gjort samt nycklar till motorvärmare, garage, cykelrum, förråd eller tvättstuga. Om du tappar bort en nyckel får du betala nyckelkostnaden och eventuellt även kostnaden för låsbyte. Extranycklar får du själv bekosta.

Lär känna dina grannar
En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar att hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta. 

   
 Brandsäker hemma
 • Lämna aldrig ljus obevakade. Använd ljusstakar i obrännbart material. Placera ljusstaken på säkert avstånd från brännbart material. Ha en sprayflaska med vatten till hands när du har levande ljus tända för snabb släckning innan elden fått fäste. Ställ aldrig levande ljus, blommor och liknande på tv, stereo eller video.
 • Om olyckan är framme, släck med vatten eller brandsläckare
 • Dra alltid ur kontakten direkt när du använt exempelvis strykjärn, kaffebryggare eller brödrost
 • Stäng av TVn med strömbrytaren - inte bara med fjärrkontrollen
 • Låt inte tvätt- eller diskmaskinen vara igång när du går och lägger dig eller går hemifrån.
 • Rengör torktumlarens luddfilter efter varje användning.
 • Om olykan är framme: Dra ur kontakten eller stäng av apparaten med strömbrytaren.
 • Ha alltid ett lock för att kväva elden till hands när du steker, friterar eller gör fondue. Använd aldrig vatten på brinnande fett eller olja.
 • Rengör regelbundet filtret till köksfläkten
 • Om du har förråd på vinden eller i källaren får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el där.

_______________________________________________________ Längst upp på sidan __

Registrera dig

För att söka bostad måste du först registrera dig.

Registrera

Saknar du lösenord?